TITLE

DESCRIPTION

TALLERS DE TEATRE CURS 2019/2020

A PARLAR S' APRÉN PARLANT

l´única manera d’aprendre a parlar un idioma és parlant-lo! I utilitzar el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes parlin en anglès, pensin en anglès i s’expressin en anglès és estimular-los a a més a més, a que perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en anglès. El teatre és la millor manera per aprendre anglès, actuant, passant-s’ho molt bé i gaudint de debò”.

En el teatre hi ha una implicació emocional, una comprensió per sobre del teòric, és vivencial. I per aprendre una llengua això és imprescindible.

La motivació és la clau de l`aprenentatge!

En això s´ha basat sempre la metodologia d’ Angloschool idiomes. Ha de ser part activa! Es clar que no es pot aprendre una llengua sense una part teòrica darrera però tampoc és pot aprendre a parlar una llengua sinó es parla. S`ha de posar a la practica tot allò que es va aprenent, d´una manera vivencial! I el teatre és la millor manera d’ encoratjar als nens i nenes a parlar en anglès. L’única manera d’aprendre a parlar un idioma és parlant-lo! I utilitzar el teatre com a eina motivadora per aconseguir que els nens i nenes parlin en anglès, pensin en anglès i s’expressin en anglès és estimular-los a a més a més, a que perdin la vergonya i la por a equivocar-se expressant-se en anglès.

El teatre els ajuda a donar sentit a la llengua, a interioritzar-la i a aprendre-la en un context lúdic que és quan més bé s’ aprenen les coses. Ens basem en resultats per poder afirmar i demostrar que la utilittzació del teatre és un recurs gairebé imprescindible per estimular als alumnes en l`aprentatge d’ idiomes. Al ser les obres el 100% en anglès obliga als participants a pensar en anglès, a expressarse en anglès i a utilitzar els coneixements d`aquesta llengua que han anat
aquirint.

La motivació, interacció, sorpresa, participació i protagonisme són les claus per aconseguir que els alumnes vulguin aprendre. A més, el passar-s’ho bé i gaudir mentre estàn aprenent ajuda a l’ estudiant a relaxar-se i soltar-se permetent-li utilitzar recursos lingïístics que normalment no utilitzaria a un lloc més formal com pot ser una classe ordinaria. Els nens i nenes a més a més, aprenen desenvolupen experiències creatives i aprenen a relacionar-se amb altres nens i nenes d’ una forma divertida i espontania. El teatre ens ajuda a treballar amb els infants molts aspectes que formen part del seu procés de creixement i maduració: llengua, lectura, memorització, expressió emocional, valors com el treball en equip. El teatre els ajuda a donar sentit a la llengua, a interioritzar-la a aprendre-la en un context lúdic, que és quan més bé s’aprenen les coses.

OBJECTIUS

– Que parlar en anglès sigui una pràctica absolutament quotidiana.
– Combinar l’experiència teatral amb la pràctica de la llengua anglesa.
– Aconseguir fluïdesa i expressió utilitzant la llengua anglesa i alhora fer-ho d’una manera lúdica.
– Reforze l’expressivitat.
– Aconseguir fluïdesa i expressió en la llengua i alhora la millora del vocabulari i d’expressions comuns.
– Treballar el vocabulari que ja saben i n’aprendren de nou mitjançant contes, pel.licules o musicals.
– Aprendre a expressar sentiments, explicar històries i potenciar les capacitats comunicatives ajudant així d’una manera molt eficaç a l’aprenentatge de l’ expressió oral dels infants.
– Estimular a l’ estudiant en l’aprenentatge d’ idiomes.
– Que estiguin físicament actius, concentrats i oberts a rebre nova informació. Mitjançant l’ús de tècniques teatrals facilitar l’expressió i la fluïdesa de l’idioma.
– Integrar la informació rebuda de forma més acadèmica i fomentar la creativitat i l’espontaneïtat en l’alumne.
– Que aprenguin a expressar idees, intencions i sentiments en anglès.
– Aconseguir que l’ alumne es vinculi amb l`anglès des d’ un altre punt de vista. Des de l`experiència vital. Des de la pràctica.
– Crear la necessitat en l`alumne d’ aprendre, de parlar, de pensar i expressar-se en anglès.

EDATS

PARVULARI (P3-P5)

A aquesta edat l’objectiu és introduir als infants en la llengua anglesa mitjançant el joc, les cançons i els contes, alhora que enriqueixen el seu vocabulari, adquireixen fluidesa verbal i milloren la seva capacitat interpretativa (diàlegs breus, teatralitat, etc.)

Tècniques d’aprenentatge:
Contes: es llegeixen contes senzills amb moltes imatges que permeten als nens començar a relacionar les paraules amb els dibuixos.
Musicals: cantar una cançó i veure un vídeo al mateix temps, farà que els nens comencin a relacionar les paraules amb els dibuixos.
Vídeos: s’utilitzaran vídeos de curta durada que facilitaran als nens aprendre d’una manera divertida, diàlegs senzills.
Jocs: s’utilitzaran diferents jocs que facilitaran l’aprenentatge dels temes detallats anteriorment.

PRIMARIA (1er-6è)

Els tallers de teatre en anglès de primaria els dividim en tres franges d’edat:
*De 6-7 anys
*De 8 a 10
*De 10 a 12 anys

l’objectiu a aquestes edats és que parlar en anglès sigui una pràctica absolutament quotidiana i els alumnes perdin la por a expressar-se en públic o sense public, en un idioma que no és el propi. Els alumnes hauran de participar sempre parlant en anglès i així desenvolipar i practicar tota la informació recollida durant l`aprenetatge de la llengua anglesa i aprendre’n de nou. Aconseguint a més a més que l’aprenentatge de l’anglès sigui una experiència divertida, participativa i enriquidora

HORARIS:
Curs 2019/2020  (de 12:15 a 13:15  dilluns i dijous)